bác hồ kính yêu

Photobucket

ANH LÝ TỰ TRỌNG

Photobucket

Photobucket

CÁC MENU CHÍNH

ĐỒNG HỒ

THI VIOLYMPIC TRÊN MẠNG

Photobucket
Photobucket
Photobucket

CÔNG TÁC TUẦN 2

TUẦN 2(TỪ NGÀY 24/8/2015-29/8/2015) LỚP 6/8: HỌC BÌNH THƯỜNG THEO THỜI KHÓA BIỂU THỨ 2: EM TRẦN TRÚC VY THI HÁT DƯỚI CỜ THỨ 5: GIÁO VIÊN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP THÀNH PHỐ...

CÔNG TÁC TUẦN 1

TUẦN 1 (TỪ 17/8/2015-22/8/2015) LỚP 6/8 : HỌC BÌNH THƯỜNG THEO THỜI KHÓA BIỂU. THỨ 2: CÁC LỚP BẮT ĐẦU THI HÁT SÁNG CHỦ NHẬT ( 23/8/2015): HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH KHỐI 6...

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA
Photobucket